¿Realmen sabem lo que estudien?

|
Qui no s'ha fet mai esta pregunta, qui no ha tengut mai un poc de curiositat, encara que fora poca.
¿Recordeu quan erem chiquets, assentats en la taula i fent els deures en els nostres pares?
Quin sentit li hem donat a la vida, que som totalment inconscients de l'educacio dels nostres menuts.

¿que pensaria voste, senyor lector si yo li diguera que el seu fill es educat continuament en una llengua aliena que no te res que vore en la que li ensenyaren els sos pares? Puix heu sent, realment, pero eixa es la veritat d'este sigle.

Fa uns anys, Juan Garcia Santandreu i el Grup d'Accio Valencianista, ya denunciaren estos fets, pero va ser silenciat des de tots els mijos, no convenia saber quina era la realitat educacional en la Comunitat Valenciana.

Hem arribat fins a ser la Comunitat en mes fracas escolar d'Espanya, seent casi inclus la mes alta d'Europa, deixant a part als Països de l'Est, clar.Pero per davant de Països com Grecia i Portugal.
Hem conseguit fer la regio mes moderna i mes inculta d'Europa.
¿I tot gracies a qui? Si senyor tot gracies a l'aportacio desinteresada dels nostres politics, que llunt de prestar atencio als seus votants, han preferit deixar a part al poble ciudata, per a fer un circo gran i donar-nos pa dur per a rosegar.

Pero, lo que no tenien en ment estos politics, era que pronte o tart, algu anava a reivindicar estos conceptes, i anava a denunciar els abusos i les mentires que s'han gestat durant tants anys de govern Popular, tants anys d'antivalenciania, de abando, i sobretot de traicions al poble valencià.
¿Es voste conscient de que el seu fill estudia i professa baix la religio Pancatalanista a favor del Països Catalans?


Fem la prova. Obriga el llibre de llengua del seu fill, o de Valencià, depenent de quina rama ha conseguit estudiar el seu fill, imposta, per supost, per que no l'han deixat triar.
¿Ya el te? Puix ara, repasse les fulles sense llegir, no val la pena. Soles, si el seu fill es menor de sis anys lligga els dorsals de la pagina, a on explicaria l'act
ivitat a fer.
Si se fixa voste, comprovara que apareixen frases com estes...
  • Em menjo una maduixa.
  • Sortir del col.legi.
  • Han d'asseure'.
  • Acoloreix els pantalons de tohom.
  • etc...
En canvi, si el seu fill ya està en primaria, pero sobre tot si està secundari, relaixes ans d'obrir el seu llibre... tinga en conte, que no parle en broma... voste va a ser traslladat a atra dimensio.

Tinga en conte, que segons els nous educadors, n'hi ha que remarcar un odi a Espanya, per a poder aixina conseguir una plena acceptacio de Catalunya.
I es per aixo, que tot insul a Espanya es com un vitor a favor de l'unitat tant llingüistica com cultural.
En fi tot es bo per tal de conseguir els ansiats Països Catalans.


I tot en el soport i gracies, com no, dels nostres politics del Partit Polular, per que... ¿qui si no governa en la Comunitat en majoria absoluta si no ells? ¿Qui si no ells foren els creadors de la AVLL i catalanisaren aixina totes les administracions?

Es per tant necessari recuperar en el mon politic una representacio valenciana, es per tant important fer d'esta Comunitat un eixemple a seguir en tot lo Mon.

Ya mos han deixat sense aigua, ya mos han destrossat la taronja, ya mos han deixat sense treball ¿que espereu a que mos deixen sense identitat i sense fills?

Crec que es hora de que mos unim tots entorn a un partit valencianiste, es hora de lluitar pels nostres interessos, es hora de fer les coses com se deurien d'haver fet en un principi. Per que som i serem Valencians